Regulamin Konkursu plastycznego na wykonanie EKO-gry planszowej

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie wraz z filiami.

Cele konkursu:

 1. Promocja projektu
 2. Podniesienie świadomości ekologicznej młodszego pokolenia.
 3. Rozwijanie i doskonalenia możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych technikach i formach.

Tematyka konkursu

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od lat 5 do 12. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

 1. 5 – 6 lat
 2. 7 – 9 lat
 3. 10 – 12 lat

Warunki uczestnictwa:

 1. Jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę, nawiązującą do tematyki konkursu.
 2. Prace należy dostarczyć do 09-06-2022 roku do biblioteki w Metkowie, Milinie lub w Domanicach.
 3. Przekazując pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
 4. Do pracy należy dołączyć informację z danymi autora: imię, nazwisko, wiek oraz nr kontaktowy do opiekuna.
 5. Przekazując pracę na konkurs:
 6. Oświadcza, ze jest jej autorem
 7. Wyraża zgodę na jej nieodpłatne wykorzystanie w celu promocji działalności biblioteki
 8. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku wyłącznie na potrzeby konkursu oraz promocji działań biblioteki (publikacja na stronie internetowej gbp-mietkow.pl oraz fb)

Postanowienia ogólne:

Prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy laureatów z podaniem imienia i nazwiska tych osób.

Opiekunowie prawni osób biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.  Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO). Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie z siedzibą w Mietkowie przy ul. Spółdzielczej 6, 55-081 Mietkowie

Termin konkursu:

 1. Podpisywanie prace należy składać do 09-06-2022 r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 czerwca 2022 roku podczas Pikniku Ekologicznego w Domanicach.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie www.gbp-mietkow.pl oraz na jej profilu społecznościowym.

Nagrody:

 1. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac konkursowych. Nagrody są finansowane przez Fundację Orlen w ramach projektu

Kryterium oceny:

– walory artystyczne

– ciekawa interpretacja tematu

– samodzielność wykonania

 1. Powołana przez Organizatora komisja oceni prace i przyzna nagrody, które należy odebrać osobiście.
Print Friendly, PDF & Email