REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

&1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie oraz Filia w Domanicach.
 2. Konkurs rozpoczyna się 12 listopada 2020 roku i trwać będzie do 25 listopada 2020 r.

&2

Cel konkursu

 • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • inicjowanie zainteresowań czytelniczych dzieci najmłodszych – przedstawienie sylwetek misiów – bohaterów literackich,kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.

&3

Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna na temat ; „Mój przyjaciel – pluszowy miś ”.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, kolage ). Prace należy wykonać na kartce o powierzchni A3  lub A4                                                                &4

Uczestnicy konkursu

1.Konkurs jest skierowany do dzieci w  wieku od 3 do 8  lat.

 

&5

Zasady udziału w konkursie

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
 3. Jedna osoba może zgłosić na konkurs 1 pracę.
 4. Zapoznanie się z regulaminem, który jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 5. Dostarczenie pracy na konkurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu i jest równoznaczne z

wyrażeniem zgody na publiczne wykorzystanie pracy plastycznej.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy laureatów z podaniem imienia i nazwiska

tych osób.

&6

                              Termin i warunki przyjmowania prac:

 1. 1. Prace będą przyjmowane do 23 listopada 2020 roku.
 2. Prace należy sfotografować i zdjęcie w formie elektronicznej przesłać wraz z informacją imię i nazwisko oraz wiek dziecka na adres: biblioteka_domanice@o2.pl lub biblioteka_mietkow@interia.pl w temacie wiadomości

wpisując temat konkursu „Mój przyjaciel – pluszowy miś ”

 1. Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę :
 • samodzielność pomysłu i wykonania,
 • zgodność z tematem,
 • oryginalność pracy,
 • estetykę wykonania pracy

 

&7

Nagrody

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 25 listopada 2020 roku na stronie biblioteki www.gbp-mietkow.pl oraz na Facebooku. Dla uczestników konkursu Organizatorzy przewidują nagrody.

&8

 

 1. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony praw autorskich i

prawa do ochrony wizerunku.

 1. Rodzice osób biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych

z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

 1. Rodzice osób biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację wizerunku swojego

dziecka w mediach społecznościowych oraz w lokalnej gazecie w celach promocyjnych.

 1. 4. Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem  danych osobowych jest

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie  z siedzibą w Mietkowie, przy ul. Spółdzielczej6, 55-081 Mietków

Print Friendly, PDF & Email