Zapraszamy do udziału w konkursie ” Eko stworki z rolki ” w ramach projektu Bądź eko z biblioteką .

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci pt. „Eko stworki z rolki ”

1. Organizator:
 Filia Biblioteczna w Domanicach 
2. Cele:
– Promocja projektu „Bądź eko z biblioteką”.
– Promowanie ochrony środowiska .
– Wykorzystanie materiałów wtórnych.
– Popularyzacja twórczości plastycznej dzieci.
3. Ogólne informacje o konkursie:
– Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku od 4 do 12 lat
– Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy „ Eko stworki z rolki” ( stworków może być oczywiście kilka)
4. Technika wykonania prac:
– przestrzenna z zastosowaniem rolki po papierze toaletowym, ręcznikach papierowych
– format dowolny
5. Termin składania prac:
Prace należy składać w bibliotece w Domanicach (godziny otwarcia 10:00-17:00) do dnia 09.06.2020 r.
6. Ocena prac:
Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac przyznając nagrody za udział w konkursie w poszczególnych kategoriach wiekowych :
I. 4- 6 lat
II. 7-8 lat
III. 9-12 lat
Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 15.06.2020 na profilu facebook Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie. Odbiór nagród osobisty.
7. Postanowienia ogólne:
Prace przechodzą na własność organizatora.                                                                                                               Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy laureatów z podaniem imienia i nazwiska tych osób.                                                                                                                                                

  Rodzice osób biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych.

 Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem  danych osobowych jest

Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie  z siedzibą w Mietkowie, przy ul. Spółdzielczej

6, 55-081 Mietków.

Print Friendly, PDF & Email