NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI :
Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej odnośnie wznowienia działalności bibliotek oraz po konsultacjach z Powiatową Stacją – Epidemiologiczną we Wrocławiu informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie wraz z filiami będzie działała według następujących zasad:
➡️ Przed wejściem do biblioteki Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust (maseczka, chustka itp.) oraz powinien mieć ubrane rękawiczki jednorazowe.
➡️ Po wejściu do biblioteki prosimy o dezynfekcję rąk.
➡️ W bibliotece może przebywać jedna osoba.
➡️ Przyniesione książki Czytelnik pakuje do pudła w specjalnie wyznaczonym miejscu. Oddane książki „wędrują” do kwarantanny! Po 10 dniach zostaną odpisane z konta Czytelnika i włączone do księgozbioru.
➡️ Wolny dostęp do księgozbioru zostaje ograniczony! Książki podaje bibliotekarz!
➡️Zgodnie z wymogami epidemicznymi biblioteka wyposażona jest w płyn do dezynfekcji dłoni, a lada biblioteczna zapewnia odstęp 2 metrów pomiędzy bibliotekarzem a Czytelnikiem.

Print Friendly, PDF & Email