W ramach współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mietkowie, Przedszkola Publicznego w Mietkowie oraz Klubu Sportowego „Wspólni” odbyła się druga edycja konkursu oratorskiego dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Zawody polegały na zaprezentowaniu przez najmłodszych krótkiej wypowiedzi na temat swojej ulubionej książeczki oraz odpowiedzi na pytania jurorów, oczywiście książeczkę należało mieć ze sobą.

Organizatorów niezmiernie zaskoczył fakt, iż w szranki konkursowe stanęło aż 35 dzieci z czterech grup przedszkolnych! Przyznano miejsca na podium oraz wyróżnienia, każde dziecko otrzymało dyplom udziału i słodko/książkowy upominek. Przewodnią ideą konkursu jest doskonalenie umiejętności wypowiedzi, a także rozwijanie wyobraźni i zdolności interpretacyjnych u dzieci. Po frekwencji widać, że coraz więcej czyta się dzieciom w domach. Uczestnikom dziękujemy za poświęcenie czasu na przygotowanie prezentacji, za odwagę, a przede wszystkim za zdrowego ducha rywalizacji.

A. Adamczak

Print Friendly, PDF & Email